Tävling om nytt museum

Albert de la Chapelles konststiftelse ordnar en arkitekturtävling för att få fram en plan för ett museum för stiftelsens konstsamling.

Museet ska byggas i samma kvarter med Västra Nylands landskapsmuseum Ekta och galleri Elverket. Tillsammans ska aktörerna i framtiden bilda ett enhetligt kulturkvarter.

Arkitekturtävlingen går under namnet Projekt Albert. Sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper är inbjudna att delta i tävlingen. Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, skall få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig ska den överlåtas till Raseborgs stad.

Alla tävlingsbidrag skall vara inlämnade den 20 december och de ställs ut till allmänhetens påseende på Ekta i början av året.

De inbjudna arkitekterna eller grupperna är: Oopeaa/Anssi Lassila, Aor, Avanto architects, JKMM architects, Esa Ruskeepää och Collaboratorio arkkitehtuuria.

Juryn består av Henrik de la Chapelle, styrelseordförande för Serlachius konstmuseum, advokat Göran Wörlund, arkitekt Eric Adlercreutz, museichef Kai Kartio, museichef Dan Lindholm, Stiftelsen Pro Artibus vd Sabina Westerholm, vd Stiftelsen Pro Artibus och stadsplanearkitekt Simon Store från Raseborgs stad. Dessutom har Finlands Arkitektförbund utse arkitekt Jenny Reuter till jurymedlem. Mari Koskinen fungerar som Arkitektförbundets tävlingsexpert (hör inte till juryn).