Tatjana Brandt behandlar författare som människor i sina essäer – med ömhet och humor

Tatjana Brandt har skrivit essäer om litteratur. Bild: ANDRES TALI

I förordet till Läsa tankar erkänner litteraturvetaren och kritikern Tatjana Brandt att hon inte har någon tydlig bild av hur kapitlen i hennes bok hänger ihop. I skrivarbetet har hon gått på känn och resultatet är en essäsamling om fyra författare som vid första anblicken inte har någon självklar koppling till varandra: Ann Radcliffe, Fjodor Dostojevskij, George Eliot och Ursula K. Le Guin.

Att låta bli att driva en enda tes är modigt och, ska det visa sig, ett bra beslut: Brandts egen stil utgör nämligen en röd tråd så god som någon. Visst är det en stil som också tar krokiga omvägar. I...