Tänk som en permakulturist!

"Att studera permakultur börjar med att man måste ta ett steg tillbaka, iaktta och se på saker från rent bord. Växelverkan mellan introspektion och omvärldsanalys är viktigt."

Inom permakulturen lär man sig att utgå från sina egna behov och resurser då man gör upp planer för odling och djurhållning. Efter att ha koordinerat en utbildning i permakultur och regenerativt jordb...