Tältarrangemangen på Nylands brigad får kritik - “Beväringarna har frusit och varit hungriga”

Bild: VN-arkiv

Tre föräldrar, som vill vara anonyma, riktar stark kritik mot hur Nylands brigad skött arrangemangen med tälten. Nylands brigads stabschef Mika Immonen medger att det har funnits problem.

Från och med den 16 november ska Nylands brigad hyra några lokaler av Raseborgs stad. Lokalerna finns i samma byggnad som brigadens hälsostation. – Det betyder att vi kan ha beväringar som är sjuka el...