Talko längs ån har redan ynglat av sig – se video!

Fysiskt. Det är ett tungt och fysiskt jobb att röja vegetationen vid och i ån. Här jobbar frivilliga med att anlägga mera grus i den röjda Kocksbybäcken. Bild: Seppo Kolehmainen

Föreningen Pro Ingås projekt att iståndsätta Ingarskilaån för att öringen ska återvända har redan nått resultat. Både lekande öringar och ettåriga yngel har observerats.

I fjol och i år har frivilliga röjt och iståndsatt platser som är viktiga för öringen längs Ingarskila å. Växtlighet har röjts, nytt grus har tillsatts och öringens lekplatser frigjorts så att vattnet kan flöda fritt. I fjol iståndsattes åtta platser, i år har elva platser fått besök av talkogänget.

Åtgärderna har redan nu burit frukt. Fiskeforskaren Ari Saura från Naturresursinstitutet har genom elfiske räknat till fyrtio ettåriga öringsungar.

– Det mångfaldigt mer än tidigare har noterats, säger Seppo Kolehmainen, som håller i trådarna för Pro Ingås åprojekt.

Tjugo av de kring 10–12 centimeter stora fiskarna observerade Saura och hans assistent vid Dogersforsen. Ytterligare tjugo hittades vid ett annat tillfälle. Vid Knuts hittade Sauri också tjugo ungar.

– Men de hade varit på platsen innan vi hade hunnit röja området och iståndsätta de grusområden vi gjorde i fjol, så de fick inte alla ungar i sin håv. Men det ser ut som att våra åtgärder leder till lovande resultat, säger Kolehmainen.

Den här hösten har en av de frivilliga dessutom sett en öringshona i lektagen vid Dogersforsen.

– Vi förde mera grus till öringarnas lekplats vid Dogersforsen i år. Och nu har redan en hona observerats där.

Öringen behöver stark ström

Mest arbete har de frivilliga gjort vid Kocksbybäcken, där sex olika områden har iståndsatts. Bäcken var helt igenvuxen, och röjningen av ån från bron till åns huvudfåra krävde tre hela talkodagar.

– Kocksbybäcken har iståndsatts för tio år sedan men då användes för litet grus, som rör på sig för mycket och slammas igen.

Under sommaren har mellan fem och tio personer deltagit i totalt elva talkodagar.

– En del av de platser som vi jobbat på i sommar är desamma som vi röjde i fjol. Vid öringens lekplatser borde vattenströmmen vara stark så att de viktiga platserna inte kan slamma igen. Så på vissa platser har vi åtgärdat vattnets strömning, säger Kolehmainen.

Vill med i projekt

Pro Ingå har nyligen utnämnt en åansvarig, Jason Holmström, som har som uppgift att följa med Ingarskilaåns tillstånd, följa med fiskläget och övervaka att inte smygfiske förekommer.

– Ingå fiskeområde har också lovat utse en fiskeövervakare men jag vet ännu inte om det blir Jason eller någon annan, säger Kolehmainen.

Den 7 november ska Kolehmainen ha ett möte med representanter för WWF och försöka få Ingarskilaån med i organisationens projekt Vattenskydd 4K som pågår i Sjundeå och Ingå. Projektet ska minska belastningen och övergödningen av sjöar och hav. Projektet inleds längs Sjundeå å och Ingå å.

Se Lasse Lohikoskis video på den lekande öringshonan vid Degersforsen på www.vastranyland.fi

Mer läsning