”Tala positivt om skolan med barnen”

Nämn målet. Erika Damén, Malin Behm och Katja Långvik tycker det är viktigt att klassföräldrarna får veta vad som förväntas av dem. Bild:

Förbundet Hem och skola drar en lans för bättre gemenskap i klassen. Man lyfter fram lärarnas och rektorns roll i sammanhanget.

En klassträff under friare former, till exempel i form av en grillfest eller en fotbollsmatch. Det kunde vara ett bra komplement till mer traditionella föräldramöten för att bygga upp en god klassanda och en fungerande kontakt mellan klassen och hemmen.

Det här var ett av förslagen som lades fram bland deltagarna under en diskussion i Karis förra veckan om föräldrarnas roll i kontakterna mellan skolan, eleverna och hemmen.

Den regionala träffen som hölls i Katarinaskolan samlade dryga dussinet föräldrar.

Den ingick som en del i en pågående kampanj som Förbundet Hem och skola driver och vars syfte är att diskutera klassföräldrarnas uppgifter och framför allt deras möjligheter att bidra till en god gemenskap i klassen.

Andan kan påverkas

Förbundets informatör Maarit Westerén fungerade som moderator under kvällen. Hon slog fast att klassen är den viktigaste enheten för eleverna i skolan och att det därför har stor betydelse vilken andan är i klassrummet.

– Tillsammans bildar skolan och föräldrarna det stöd som kanske inte alltid syns i vardagen, men som är ett viktigt verktyg för barnen.

– Genom att skapa goda nätverk kan vi påverka stämningen i hela klassen.

Maarit Westerén sade att en god gemenskap gör att eleverna känner sig trygga och som en del av gruppen. Hon konstaterade också att ett fungerande föräldranätverk förebygger mobbning, då vetskapen bland eleverna om att föräldrarna kommunicerar sinsemellan kan ha en allmänt lugnande effekt.

Skolans inställning avgör

Westerén poängterade att det i läroplanen sägs att skolan har ett ansvar för att utveckla samarbetet mellan hem och skola. Hon sade att rektorns och lärarnas inställning är avgörande i sammanhanget.

– Om inte läraren kan säga varför det behövs klassföräldrar, då är det kanske inte heller värt att välja klassföräldrar.

Förbundet Hem och skola har tryckt upp en guide med råd till klassföräldrar, och flera idéer luftades också under kvällens diskussion. Här några enkla tips: ge inte genast ge upp, delegera, engagera även barnen, hålla kontakt med läraren och tala positivt om de andra föräldrarna.

Konstruktiv ton gäller överlag, menade Westerén.

– Tala positivt om skolan. Det hur vi föräldrar talar om skolan vid matbordet påverkar barnens inställning.

Westerén kommer med ett enkelt råd till dem som vill vara på den säkrare sidan för att ett evenemang ska lyckas:

– Det ska vara enkelt och det ska vara billigt. Alla ska kunna delta.

Beskriv uppgiften

Marie Kanerva som har två barn i årskurs ett i Katarinaskolan uppskattade diskussionen under kvällen. Hon är nyvald klassförälder och säger att det överlag är viktigt att få veta vad uppdraget går ut på. Erika Damén som har ett barn i ettan och som likaså är klassförälder lyfter fram samma sak.

– Det är säkert lättare att få fler föräldrar med om man vet vad som förväntas av dem.

Katja Långvik som är styrelsemedlem i Katarinaskolans Hem och skola-förening och även styrelsemedlem på förbundsnivå håller med:

– Det är väldigt viktigt att förväntningarna är tydliga.

Också klassföräldern Malin Behm som har tre barn i skolan snappade upp användbara råd under kvällen. Att via barnen locka föräldrar med i arbetet för skolan är ett bra tips, anser hon.

Ska vara givande

Maarit Westerén säger att kampanjen fått ett gott mottagande. Träffen i Karis var den fjärde i ordningen, efter Esbo, Borgå och Åbo. Den här veckan har hon besökt Österbotten och därefter står Åland i tur.

– Det är viktigt att man gör saker som barnen tycker om, men man ska också göra sådant som man som klassförälder tycker är skojigt. Jobbet ska vara roligt också för de vuxna.

Mer läsning