Tågpengar är bara akut medicin

Att staten lovar betala för sex tågturer i vardera riktningen för Sjundeås del är enligt fullmäktigeordförande Arja Alho det minsta man kan förvänta sig av staten.

Arja Alho, fullmäktigeordförande i Sjundeå, hoppar inte högt av förtjusning då hon får höra att staten lovar ta över tågtrafiken mellan Helsingfors och Sjundeå.

– Det var från första början ett mycket dumt beslut att dra in tågturerna. Det är inte mer än rättvist att vi blir kompenserade för att Sjundeå själv tvingats finansiera tågtrafiken på sistone. Det är det minsta staten kan göra.

Alho är, trots mjukare tongångar från statligt håll, ännu inte nöjd med utvecklingen.

– Jag är glad att Anne Berner kommit på andra tankar, men vi ska minnas att detta kontrakt gäller för bara ett år framåt, det är en så kallad akut medicin. Vad händer med tågen sedan? Vi måste kunna garantera hållbara lösningar för våra invånare i framtiden också.

Alho poängterar att morgontåget klockan åtta och veckoslutsturerna ännu lyser med sin frånvaro och gör livet surt för många Sjundeåbor.

En liten tröst

I år betalar kommunen närmare 300 000 euro för de tågturer som kör till och från Sjundeå. Att staten tar över kostnaderna för tågturerna ger i alla fall en tillfällig lättnad i balanseringen av Sjundeås ekonomi.

– Visst är det avgörande för vår ekonomi. Om vi inte skulle ha fått kompensationen skulle vi ha varit i knipa. Vi har inte råd att göra några som helst besparingar utan att det syns i vårt serviceutbud. Vi erbjuder inget extra åt våra invånare och att plötsligt som en liten kommun bli tvungen att betala för tågtrafik var inte rimligt. Vi kommer att fortsätta att jobba för bättre tågturer för vår kommun.

Mer läsning