Tack till alla, vi fortsätter kämpa!

Som invånare i vår kommun är det också viktigt att vi, när den här pandemin är över, kommer ihåg vem vi kunnat lita på under den här tiden.

För bara några månader sedan var det knappast någon som trodde att en geografiskt avlägsen epidemi skulle nå lilla Ingå. Men i det globala samhället sitter vi alla i samma båt och inte ens lilla Ingå har besparats från covid-19.

Till all lycka har förekomsten av viruset varit väldigt liten hos oss tillsvidare, bara en handfull konstaterade positiva fall. På våra vårdenheter finns tillsvidare inga bekräftade positiva fall. Kommunens hälsovård ligger dock fortsättningsvis i beredskap för att sköta ett ökat antal smittade personer.

Jag vill rikta ett stort tack till alla Ingåbor för att de har tagit regeringens direktiv och rekommendationer på allvar trots att det säkert har medfört utmaningar i vardagen, både hemma och i arbetslivet.

Detta är också en ytterst svår tid för våra företag. Det är glädjande att se hur många av företagen som anpassat sin verksamhet så att de kan tjäna Ingåborna tryggt, effektivt och bekvämt även under rådande omständigheter. Som invånare i vår kommun är det också viktigt att vi, när den här pandemin är över, kommer ihåg vem vi kunnat lita på under den här tiden. Låt oss i framtiden komma ihåg de och det som är närmast, också då vi siktar framåt.

Även om vissa restriktioner luckras upp efter hand hoppas jag att vi kan fortsätta att bete oss lika ansvarsfullt och hänsynsfullt som hittills så att vi kan skydda de mest sårbara invånarna och samtidigt hålla vårt samhälle funktionsdugligt. Nu gäller det att hålla ut och kämpa vidare tillsammans!

Jag vidareförmedlar så här tacket från alla kommunens anställda och förtroendevalda.

Robert Lemström, kommunfullmäktigeordförande (SFP), Ingå

Mer läsning