Synd att Sisu-Arenan körs ner

Bild: Nina Ahtola

Då Romberg säger att gräsplanen är slut och snart bör förnyas är det okunskap.

Sisu-Arenan Jag och flera andra har varit mycket missnöjda med skötseln av Raseborgs idrottsanläggning Sisu-Arenan i Karis. Vid flera tillfällen har jag också påpekat fel vid anläggningen. Vid en diskussion med stadsdirektör Tom Simola den 10 december 2015 lovade han att felen åtgärdas snabbt. Ännu i dag finns samma problem kvar. Man har endast satt in städning två gånger i veckan vilket inte räcker till för ett fullgott resultat.

Idrottssekreterare Yngve Romberg som är ansvarig för anläggningen kanske anser att den inte är så viktig.

Snart har det gått fyra månader sedan jag talade med Simola om att kameraövervakningen inte fungerar och ännu är saken inte åtgärdad. Romberg har svarat att en lösning är på gång. Det är oansvarigt att denna anläggning inte har någon form av övervakning med ett besöksantal på över 100 000 personer per år. Också det att det inte finns personal på plats kvällstid innebär att ofog och även annat kan hända.

Då det gäller de tre anslagstavlorna finns ingen information på dem till besökare och de föreningar som använder anläggningen. Information kan inte enbart finnas på stadens hemsida.

Också konstgräsplanen är misskött. Det finns så lite gummi i planen att risken för skador för dem som använder den är stor. Gräset förstörs också snabbare och livstiden för planen förkortas. Med rätt underhåll kan planen vara ändamålsenlig ännu många år.

Då Romberg säger att gräsplanen är slut och snart bör förnyas är det okunskap. Planen är i gott skick om följande görs: Tvätta planen, fyll på med tillräckligt mycket gummi så att gräset står upp. En säck på tusen kilo kostar 886 euro. Planen bör fyllas med 8 000 kilo – då är den i gott skick igen.

Varför finns det ingen information på anslagstavlorna? Varför har kommunens idrottsanläggning inte någon form av övervakning? Anser den ansvariga tjänstemannen att städningen är ok?

Under Karis stads tid har vi försökt bygga upp en fin och ändamålsenlig anläggning som kan användas för stora tävlingar med mera. Nu ser jag dock att det fina arbetet som vi då utförde börjar gå i motsatt riktning, att anläggningen inte längre är så viktig för Raseborg. Synd att en så fin anläggning skall förstöras.

Jag tror att jag får medhåll av flera personer och föreningsmedlemmar för det som jag har påpekat här ovan. Vi kan hoppas att Raseborgs stad skulle känna mer för anläggningen och öka trivselnivån i framtiden.

Jörgen Pind