Symtom på dålig inomhusluft måste utredas – inte alltid bevis på sjuk byggnad

Symtom på dålig inomhusluft betyder inte nödvändigtvis att byggnader måste renoveras. Bild: SPT / Ari Sundberg

En byggnad ska inte dömas endast av de symtom som dess användare uppvisar.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, döms en byggnads kvalitet ofta på basen av förfrågningar om inomhusluft. Dessa förfrågningar är viktiga i sammanhanget, men THL säger att renoveringsbeslut i första hand ska göras på basen av undersökningar av byggnaderna.

THL:s experter skriver i en artikel i tidningen Ympäristö ja terveys att byggnader inte kan indelas i friska och sjuka enligt användarnas symtom. De menar att alla byggnader kan få olika personer att uppvisa symtom på dålig inomhusluft och att så gott som alla byggnader under något skede av sin levnadstid uppvisar någon form av mikrobskador.

Missuppfattningarna om inomhusluft och symtomens användning som en mätare på en byggnads tillstånd försvårar enligt THL behandlingen av de verkliga problemen. I värsta fall renoverar man fel byggnader, inte de som egentligen är de mest hälsovådliga.

Därmed inte sagt att symtom på dålig inomhus inte ska tas på allvar. Experterna på THL säger att symtom alltid är sanningsenliga och att underskatta dem inte gagnar någon.

– Situationen är likadan som i vilken som helst sjukdom: symtomen visar väldigt inexakt exponeringsfaktorn och sjukdomens allvar rent objektiv mätt, säger THL:s forskningsprofessor Juha Pekkanen.

Enligt THL måste situationen för personer som lider av skador av inomhusluft förbättras. Förbättring bör ske i vården, diagnostiken, undersökningen, socialskyddet och i rehabiliteringen.

– Orsaken till symtomen måste utredas och den sjuka måste få hjälp. Ibland är det omgivningen som måste fixas, ibland den som uppvisar symtomen. Ofta behöver båda behandlas. Också hälsovårdspersonalen behöver uppdaterad information om hur man bemöter personer som uppvisar symtom på dålig inomhusluft, säger THL:s överläkare Jussi Lampi.