"Svenskspråkiga gymnasister i underläge"

Bild: VN-arkiv/Jenny Paajes

Ingåbon Henrik Wickström, ordförande för Svensk Ungdom i Nyland, är bekymrad över hur den nya läroplanen påverkar svenskspråkiga gymnasister.

I höst träder den nya läroplanen i kraft. Inom psykologiundervisningen i gymnasierna har det uppstått en situation där det inte finns läromedel på svenska som skulle motsvara de målsättningar som den nya läroplanen ställer.

Ordförande för Svensk Ungdom i Nyland, Henrik Wickström, är bekymrad:

– Det är varje gymnasists rättighet att ha tillgång till kvalitativa läromedel som ger förutsättningar för goda studier, oberoende om man studerar på finska eller svenska, säger Wickström.

Wickström är medveten om att det förekommer skillnader i läromedel beroende på språket. I flera svenska gymnasier används finska läromedel som stöd, eller till och med som kurslitteratur. Motsvarande läromedel på svenska finns inte eller uppnår inte en tillräckligt hög nivå.

Wickström har själv studerat franska med hjälp av finska läromedel, trots att han studerade vid ett svenskspråkigt gymnasium.

Svensk Ungdom hoppas att problematiken kring läromedel på svenska i psykologi löses så fort som möjligt. Alla studerande, oavsett modersmål, måste ha samma förutsättningar inom sina studier.

– Det är otroligt viktigt att det finns fungerande läromedel inom psykologi i svenskspråkiga gymnasier. Även i framtiden behöver vi kompetenta psykologer med svenska som modersmål. Vi har inte råd att riskera att intresset för ämnet minskar bland unga redan i gymnasiet på grund av bristfälliga läromedel.

Mer läsning