Svenskfinland bara en del av helheten

Den finlandssvenska identiteten kan inte definieras genom ett begränsat antal parametrar. Alla som vill höra till det svenska i Finland måste få göra det.

"Vi borde ha en finlandssvensk identitet som är öppen och rörlig: Inte rotad i kustens dialekter och folklore, utan i en mångkultur som blir det självklara valet för en nyinflyttad."Det fastslog Pontu...