Svenskans ställning inom vården lyftes fram

SFP:s Björn Månsson fick kämpa ensam i dag för att en konsekvensbedömning skulle göras innan man verkställer beslutet att flytta de gynekologiska operationerna från Raseborgs och Borgå sjukhus. Bild: Arkiv/Jenny Bäck

SFP-politikern Björn Månsson kämpar på för svenska språkets ställning inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsområde HUS. Måndagens styrelsemöte beskriver han som tre segrar och ett nederlag.

På Björn Månssons och minoritetsspråknämndens förslag tas en formulering om HUS tvåspråkighet och tvåspråkiga service in i budgetförslaget för 2019. HUS-styrelsen beslöt också att en plan för "profileringen" av Borgå och Raseborgs sjukhus ska utarbetas fram till slutet av mars nästa år.

Ytterligare fattade styrelsen – likaså på Månssons och minoritetsspråknämndens initiativ – beslut om en utvärdering av de språkliga konsekvenserna av beslutet att koncentrera de gynekologiska operationerna under anestesi till sjukhus med förlossningsavdelningar.

– Men däremot fick jag inget stöd för mitt förslag om att denna utvärdering bör göras innan beslutet verkställs, konstaterar Månsson.

Han lämnade därför in en reservation mot att utvärderingen inte görs innan beslutet att flytta de gynekologiska operationerna från sjukhusen i Raseborg och Borgå.

– Konsekvensbedömningar görs normalt alltid innan beslut fattas. Så har inte skett nu, säger han.

Mer läsning