Svenskan står på sina hörnstenar

Det är inte bara den 6 november varje år språket lyfts fram på Nylands brigad.

På lördag firas svenska dagen som en viktig manifestation för det finlandssvenska. I Nylands brigad blir firandet på grund av coronan mindre än vanligt, men traditionerna högaktas oberoende.Det är ock...