Svenskan ska bli starkare på Lojo sjukvårdsområde

Lojo sjukvårdsområde har satsat på att erbjuda bättre betjäning på svenska Bild: Lojo bb

Chefsläkaren Tom Löfstedt vill gärna ha respons på sjukhusets tvåspråkiga betjäning. – Det ger oss värdefull information och hjälper oss att utveckla vår service vidare, säger han.

Lojo sjukvårdsområde har satsat på att erbjuda bättre betjäning på svenska. Kundnöjdhetsenkäten hjälper ledningen att följa utvecklingen.Vad gäller betjäningen på svenska ligger kundnöjdheten för 2020...