Svenskan i en levande miljö

Att värna om svenskan är inte detsamma som att isolera sig och säga nej till utveckling. Svenskspråkiga behöver naturliga kontaktytor till finskspråkiga och andra kulturer för sin egen överlevnad.