Svenskan gynnas i ny omgivning

Bild: Mostphotos

En ökning med 2 000 personer på 20 år är positivt. Om flyktingar integreras på svenska kan siffran ytterligare stiga.

Förra veckan presenterade tankesmedjan Magma och Folktinget en befolkningsprognos över den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Den förväntas öka med cirka 2 000 personer fram till år 2040. I rappor...