Svenska skolan måste repareras - igen

Försening. Bakom kommunhuset i Sjundeå växer de ersättande skolutrymmena fram, men för långsamt för att hinna till skolstart. Bild: Mira Strandberg

Sjundeå svenska skola lider om mer omfattande problem med inomhusluften än man trott. Reparationsplaner är gjorda för en större reparation nästa år.

I Sjundeå svenska skolan har man under sommaren konstaterat att det särskilt i byggnadens mittersta del finns problem med inomhusluften. Undersökningar tyder på att problemen orsakas av mikrobskador i Leca-gruset i bottenbjälklaget och av mikrobskador i mineralullen i sockeln och i ytterväggarna. Också isoleringsullen i ytterväggarna på den del av skolan som byggts på 1960-talet är skadad. Väggarna är numera mellanväggar som gränsar till utvidgningsdelen.

I de delar som byggts på 1980-talet förorsakas problemen med inomhusluften eventuellt av träramen som byggts vid spjälkningen i sockeln och av mineralullen i sockeln.

Också i de nyaste delarna från 2010-talet finns problem som sannolikt beror på mikrobskador i isoleringsullen i ytterväggarna och av mikrobskador i värmeisoleringen i vindbjälkslaget.

Konstruktionerna kan repareras och reparationsplanerna är beställda. Målet är att få in reparationen i nästa års budget. Redan nu har reparationer gjorts i byggnaden för att förbättra inomhusluften. Det finns också luftrenare i klasserna, därför kan skolfastigheten enligt kommunen användas för undervisning tillsvidare.

Tillfälligt rektorskap

Eleverna från Päivärinteen koulu fortsätter sin skolgång i Sjundeå svenska skola till årsskiftet, då deras ersättande paviljonger ska vara klara. Skolans rektor har sagt upp sig och rektorsuppdraget sköts av Pauliina Smolander, som också är rektor för Aleksis Kiven koulu.

– Arrangemanget är tidsbundet till slutet av juli.

Två av lärarna vid Päivärinteen koulu är tjänstlediga. En klasslärartjänst är fortfarande obesatt.

Skolstart utan böcker

Skolstarten i torsdags överskuggades också av andra problem i Sjundeå. Eleverna i Aleksis Kiven koulu är tvungna att börja skolåret i den problemdrabbade gamla skolbyggnaden eftersom de ersättande paviljongerna är försenade.

Först i slutet av september kommer de ersättande paviljongerna i Sjundeå centrum att vara klara att tas i bruk. En av följderna av att terminen inleds i skolhuset är att eleverna inte kan börja använda nya skolböcker förrän senare under terminen. Orsaken är att de inte kan rengöras vid flytten.

– Vi kommer att kopiera så mycket som det är lagligt att kopiera och sedan kommer lärarna att börja använda den elektroniska lärmiljön Edison. Lärarna har planerat annorlunda skoldagar utifrån det här, men allt går enligt läroplanen, säger bildningschef Jukka Pietinen.

De möbler och det undervisningsmaterial som ska flyttas till de ersättande paviljongerna har i början av sommaren skickats till rengöring. Därför har Sjundeå kommun lånat möbler från Lojo stad för att alla elever ska ha en stol och ett bord.

Många fastigheter i Sjundeå har stora problem med inomhusluften. Alla skolor är drabbade, liksom tandvårdens utrymmen och en del av fastigheten Toukola, där finska förskoleverksamheten tidigare fanns.

Problemen med inomhusluft har kostat kommunen nästan en kvarts miljon bara i år.

Nästan 250 000 euro har problemen med inomhusluft kostat Sjundeå kommun bara i år. Mest har åtgärder i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola slukat, kring 80 000 per skola.

Åtgärder i tandvårdens lokaler, som flyttar till det gamla bankhuset i Sjundeå centrum, har kostat kring 23 000 euro och åtgärder i hälsovårdscentralen 34 000 euro.