Svenska riksdagsgruppen har lämnat in spörsmål om vargen

Svenska riksdagsgruppen är orolig för förekomsten av varg i såväl Österbotten som Västnyland och har därför lämnat in ett spörsmål till regeringen.

"Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet", frågar Svenska riksdagsgruppen av regeringen i spörsmålet som lämnades in i onsdags (21 februari). Det har undertecknats av alla tio medlemmar i Svenska riksdagsgruppen.

- Det som väcker oro är att vargarna rör sig i områden där de tidigare inte har varit synliga. Befolkningens oro för vargarna måste tas på allvar, säger Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ordförande för svenska riksdagsgruppen, i ett pressmeddelande.

Riksdagsgruppen skriver att det finns åtminstone en bofast vargflock norr om Vasa, två i södra svenska Österbotten och en bofast flock i västra Nyland.

- Det är dags för myndigheterna att vakna. Människor måste kunna känna sig trygga i sin vardag, säger Anna-Maja Henriksson, Svenska folkpartiets ordförande.

Vargarna gör så att befolkningen känner sig orolig för den egna säkerheten, men också för sina husdjur. Flockarna breder ut sina revir och närmar sig bebyggelsen.

- Det finns regioner där barn inte vågar ta sig till skolan på egen hand eller vistas på ute på gårdarna av rädsla för vargar. Det nya läget med vargen som inte är skygg för människan kräver åtgärder för att folks tillit till myndigheterna inte ska undergrävas, säger Blomqvist.