Svenska kulturfonden beviljade 18,5 miljoner

Stannade. Textilkonstnären Deepa Panchamia har slagit rot i Fiskars. Nu får hon ett ettårigt arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden. Bild: Lina Enlund

Svenska kulturfonden delar ut 18,5 miljoner euro till ansökningar som kom in i november. Drygt 830 000 delas ut till projekt eller personer i Västnyland, plus den regionala fondens utdelning.

Stannade. Textilkonstnären Deepa Panchamia har slagit rot i Fiskars. Nu får hon ett ettårigt arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden. Bild: Lina Enlund

Svenska kulturfonden beviljar bland annat tre arbetsstipendier till konstnärer i Västnyland och ett till en författare. Hannah Lutz får ett av arbetsstipendierna på 24 000 euro, de tre övriga går till Malin Ahlsved, Hangö, Sandra Kantanen, Hangö och Deepa Panchamia, Raseborg.

Stipendium. Sandra Kantanen är en av fyra västnylänningar som får ett ettårigt arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden. Bild: Jannica Luoto

De största enskilda bidragen i Västnyland går till Kyrkslättsnejdens ungdomsförbund (KNUF), Hangö Teaterträff och Luckan i Raseborg. Också kulturhuset Karelia, Västnyländska ungdomsringen och Faces hör till mottagarna av större bidrag.

Skärgårdsrelaterade projekt understöddes med 27 000 euro, bland dem en fiskanläggning för yrkesfiskare i Bromarv.

Mest bidrag till kultur

Av hela Svenska kulturfondens utdelning fördelades 51 procent till konst och kultur, 14 till utbildning, 12 till forskning och vetenskap och 23 procent till allmän finlandssvensk verksamhet – bland annat till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

Nästan hälften av de 3 734 ansökningarna beviljades.

De regionala fonderna inom Svenska kulturfonden står sammanlagt för knappt 21 procent av utdelningen. Nylands svenska kulturfond delar ut ungefär 1,4 miljoner euro, Svenska Österbottens Kulturfond och Österbottens svenska kulturfond 1,4 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 1 miljon euro.

Alla stipendiemottagare med hemort i Västnyland (Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg eller Hangö) listas nedan enligt storleken på stipendiet. Mottagarna av stipendier ur Nylands svenska kulturfond listas separat.

Över 20 000 euro

Mest pengar. Hangö teaterträff får 60 000 euro av Svenska kulturfonden. Bild: Helena Nyytäjä

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF rf för Luckan i Kyrkslätt 78 000

Hangö teaterträff rf för Hangö Teaterträff 60 000

Västnyländska Kultursamfundet rf för Luckan i Raseborg 50 000

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs rf för verksamheten 35 000

Västnyländska Ungdomsringen rf för Tryckeriteaterns verksamhet 30 000

Nylands hantverk rf för verksamheten 2017 28 000

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars för utställningen Joy of Creation - European Ceramics 2018 i Fiskars 27 000

Kulturföreningen Etnokult rf för Faces Festival 2017 25 000

Fiskars hembygdsförening rf för verksamheten vid Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv 23 000

Tvärminne Ejderteam för projekt om den hotade ejderns häckning och mortalitet i den nyländska skärgården 21 030

Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus rf för galleri och pedagogisk verksamhet 20 000

Västnyländska Ungdomsringen rf för verksamheten 10 000 och för Raseborgs sommarteater 10 000

Över 10 000 euro

Upplyst. Ljusinstallationer lyste upp Fiskars i höstmörkret i fjol. Nu har föreningen Cultura Mobila fått bidrag för nya utomhusevenemang i höst. Bild:

Gardberg Center rf för verksamheten och tidskriften Ta Plats 17 000

Kaihovirta Matias Tapio för en fackhistorisk bok om den socialdemokratiska politikern Karl H. Wiik 15 600

Krigshistoriska Föreningen i Västnyland rf Länsiuudenmaan Sotahistoriallinen Yhdistys för iståndsättande av Hangö Frontmuseum och inledande verksamhet 15 000

Regnbågsankan rf för verksamheten 15 000

Arbetsgrupp Bertel Gardberg jubileumsutställning för silversmeden Bertel Gardbergs 100-års utställning i Fiskars 15 000

Kraufvelin Patrik för sammanställande av två vetenskapliga artiklar 12 000

CulturaMobila rf för samarbetsprojekten Creation Story och Creation Songs, utomhusevenemang i november och december 12 000

Västra Nylands folkhögskola för utbildning i Open minds mediakonst 10 000

Västra Nylands landskapsmuseum för kurs i medeltidsarkeologi vid Raseborgs slott 10 000

Widnäs Karin för konstverket Tornet som en offentlig utsmyckning av blivande Keramikmuseet i Fiskars 10 000

FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund rf för utbildningsläger för brandkårsungdomar 10 000

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF rf för Kyrkslätts Nyheter 10 000

Över 5 000 euro

Kulvik Ivan för möbelformgivning och deltagande i Habitare mässan 2017 7 000

Helenius Sune för utbildningsfilmen Fakta om: Havet 6 000

Helenius Sune för att vidareutveckla Naturstigen.fi och utbildningsfilmen Så gör djur 5 000

Ekenäs gymnasium för studieresor 5 000

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskarsför Artist in Residence verksamhet 5 000

Marin Forskning för att undersöka hur Östersjöns sjunkande salthalt påverkar djurplankton och deras förökning 5 000

FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund rf för utbildning av ungdomsledare inom den frivilliga brandkårsverksamheten 5 000

FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund rf för informations- och säkerhetsupplysning för pensionärer för att öka säkerheten 5 000

Missionskyrkan i Finland för Tillsammans på Sjömansro 5 000

Över 2 000 euro

Nylands Brigads Gille rf/Fanbäraren för utgivning av Fanbäraren 4 000

Västra Nylands Folkhögskola/Teaterlinjen för studieresa och workshop 3 000

Polisyrkeshögskolan, kurs YH2 för studieresa 3 000

Enberg Ulf för musikundervisning för personer med särskilda behov 2 500

Landefort Johannes André för övningsbok i svenska för finskspråkiga 2 500

Aspelund-Johnson-Granroth för litterära musikmatinéer på Villa Solbacken i Bromarf 2 000

Lärkkulla pop&rock, Lärkkulla folkakademi för att uppföra musikshowen Springshow på Tryckeriteatern i Karis 2 000

Axxell Utbildning Ab för studieresa 2 000

Under 2 000 euro

Lindén Andreas för insamling av kattugglehanars spelläten och presentation av resultaten 1 962

VNF danslinje 2016 för studieresa 1 500

Pomoväst rf för samarbete mellan tvåspråkiga Leader-grupper 1 000

Degerby Lantmannagille för skötsel av Henrik Nysténs grav vid Degerby kyrka 50

Doktorandstipendier

Lindholm Sture för doktorsavhandling om fånglägret Dragsvik 1918 24 000

Tverin Malin för doktorsavhandling 24 000

Stenvall Carl-Gustaf för doktorandstudier i cellbiologi 12 000

Cornér Solveig för doktorandstudier inom området universitetspedagogik 8 000

Engberg Oskar för doktorandstudier i biokemi 3 000

Stipendier ur Karl Hjalmar och Harin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond

Bromarf Västra Fiskargille rf för uppförande av en fiskanläggning för yrkesfiskare 10 000

Rehnberg Mikael, Ingå, för att bygga en brygga 3 000

Nyström Kenneth, Raseborg, för byggande av en kaj 3 000

Hellström Krister, Ingå, för anskaffande av ett vattenreningsverk 2 000

Lignell Valter, Raseborg, för anskaffning av en maskin för avskinning av fisk 2 000

Lindqvist Karl-Mikael Robert, Raseborg, för att förbättra fiskförädlingsutrymmen 2 000

Rehnberg Charlotte, Ingå, för anskaffning av båt 2 000

Eriksson Peter, Ingå, för reparation av fiskebåt 1 000

Helenius Carita, Raseborg, för anskaffning av nya nät till gösfiske, 1 000

Lignell Magnus, Raseborg, för anskaffning av redskap till torgförsäljning 1 000

Artikel uppdaterad kl. 9.48: Den totala utdelningssumman för Västnyland korrigerad.

Mer läsning