Svenska folkskolans vänner stödjer motion i skolor och dagis

Fysisk aktivitet stärker hälsan och inverkar positivt på inlärningen, konstaterar Svenska folkskolans vänner. Genrebild. Bild: Amanda Mannström/SPT

Sammanlagt beviljas 35 000 euro till projekten Idrott i skolan och Aktiva barn, meddelar Svenska folkskolans vänner.

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och inverkar positivt på inlärningen. Svenska folkskolans vänner (SFV) ger bidrag till Finlands Svenska Idrott för skol- och dagisprojekt.

Sammanlagt beviljas 35 000 euro till projekten Idrott i skolan och Aktiva barn, meddelar föreningen.

"Det är viktigt att barn och unga fattar tycke för fysisk aktivitet och uteliv i de formativa åren. Den inställningen följer ofta med upp till vuxen ålder, och det stöder både fysiskt och mentalt välbefinnande", säger SFV:s sektorsansvarige för utbildning, Niklas Wahlström, i pressmeddelandet.

Resultaten från den senaste Move-mätningen, som kartlägger konditionen hos barn och unga, är dystra.

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott, säger i pressmeddelandet att den nedåtgående trenden är synlig.

"Genom att vi riktar verksamheten till daghem och skolor får vi bättre genomslagskraft och når ut till alla barn oberoende av samhällsklass."