Svensk service ska vara en självklarhet

Finskspråkiga i Raseborg tycker att deras situation har försämrats medan man i Ingå är nöjdare.

Den färska Språkbarometern visar att svenskspråkiga i minoritetsställning ofta låter bli att be om service på svenska då de är i kontakt med kommunala eller statliga myndigheter. Däremot väljer över 8...