Svensk service krävde finsk adress

Båda ska gå. Då man ringer efter en så kallad FPA-taxi kan man bland annat i Nyland välja mellan ett svenskt och finskt servicenummer. Om man är svensk ska man kunna säga att man bor på Drottninggatan om man gör det, man behöver inte säga Kuningattarenkatu på finska.Bild: Lina Enlund

Folkpensionsanstalten (FPA) införde ett centraliserat system för taxiresor till och från sjukhus i december 2014. Tanken var att spara pengar utan att ge avkall på servicen.