Svensk duell

Finlandssvenska väljare får kanske uppleva en intern, svensk duell, i följande val av republikens president. Om riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta segrar i det socialdemokratiska partiets medlemsomröstning får vi uppleva en tvekamp mellan Svenska folkpartiets Nils Torvalds och de finlandssvenska socialdemokraternas starkaste och mest synliga politiker.

Tyvärr kan journalisten Staffan Bruuns önskedröm inte förverkligas. Han hade hoppats att de politiska grupperingarna på Åland skulle ha kunnat samlas kring en åländsk kandidat, självfallet svenskspråkig. Först måste alltså FSD:s tvåfaldiga ordförande vinna spelet på den trånga hemmaplanen. Kommer det att lyckas?

Oddsen är goda. De finlandssvenska socialdemokraterna bilder en liten, men i gengäld synnerligen solid bas. Hon är invald riksdagsledamot från Nyland, landets största valkrets. Senast kammade hon hem mandatet med knappt sextusen röster. Valresultatet har i alla val varit stabilt och växande. Detsamma gäller kommunalvalet där hon i Raseborg senast fick över 1 600 röster och slog SFP:s toppkandidat med drygt trehundra röster – en klar förbättring från föregående gång.

Maarit Feldt-Ranta är sedan gammalt känd i vida partikretsar efter att ha fungerat som partisekreterare från 2005 till 2008. Socialdemokratins medelålder är hög i Finland så det är gamla och trogna medlemmar som minns henne. En måttlig men verkningsfull offentlighet i veckopressen har skapat sympati för trebarnsmamman, som besegrat en farlig cancersjukdom två gånger. Hon är sportig (handboll och orientering) och i stilig form inför inträdet i statsmannaklassen om ett år då hon fyller femtio. I hennes bakgrund skymtar en av socialdemokraternas mest inflytelserika politiker, förre ordföranden Eero Heinäluoma.

Av medkandidaterna är Sirpa Paatero från Salo och en ganska splittrad partiavdelning, och Tuula Haatainen från Helsingfors som i dagens läge gör intryck av en trogen, men redan glanslös partisoldat.

Maarit Feldt-Ranta är en tuff politiker, hon spar inte på det verbala krutet. Hon ger klara besked och vågar stå för sina åsikter. Helsingin Sanomat påstår att Maarit saknar internationell erfarenhet. Det är båg. Hon har under hela sin karriär månat om nordiskt samarbete, både i Nordiska rådet och som SDP:s ansvariga för nordiska förbindelser. Som partisekreterare lärde hon känna den europeiska socialdemokratins ledande gestalter, liksom rörelsens styrka och svagheter. Hennes säkerhetspolitiska kunnande passar bra i dagens läge.

Maarit Feldt-Ranta framstår som en förbättrad och mångsidigare version av president Tarja Halonen. Hennes barndom och ungdom har inneburit en uppväxt under fattiga förhållanden. Sammanhållningen har varit god. Hennes yngsta barn är just flygfärdigt sedan mamman coachat honom genom handbollens alla juniorkval och krav på laganda.

Det kommer att gagna finlandssvenskarna med två profilstarka kandidater som Torvalds och Feldt-Ranta. Båda har en synnerligen radikal ungdomsperiod bakom sig och i dag en vaken blick för de stora samhällsfrågorna. En vidskeplig läsare tycker kanske nu att björnens skinn redan sålts innan besten ens är fälld. Det bjuder vi på.

Ralf Friberg