Svartå lockar – nu anläggs nya tomter vid Ollabågen

Detaljplanen för Ollabågen i Svartå godkändes 2012. Nu förverkligas planen vilket innebär att det snart finns nio nya centralt belägna småhustomter i byn. Anläggandet av gator och kommunalteknik påbörjas redan nästa vecka. Bild: Raseborgs stad

Raseborgs satsning på att utveckla Svartå som ett attraktivt bostadsområde syns inte bara i det nya skol- och verksamhetscentret Askers. Äntligen hägrar också nya centralt belägna småhustomter vid Ollabågen.

Ett nytt bostadsområde börjar snart ta form i centrum av Svartå. Nio tomter finns inritade på Ollabågens bostadsområde, sju vid den kommande gatan Ollabågen och två vid Ollagränd enligt den plan som g...