Svårt i Finland att få reda på snuskvaliteten

Tillverkning av snus lyder under den svenska livsmedelslagen.

I Västra Nyland (5.10) publicerades en artikel om snusanvändning i skolor i Västnyland. Minderåriga, gravida och ammande bör inte konsumera nikotinprodukter. Åldersgräns för köp av tobaksprodukter och nikotinläkemedel är därför viktig att iaktta. Så långt håller vi helt med vad personalen på Karis svenska gymnasium säger i artikeln. Däremot har faktarutan i anslutning till artikeln en blandning av direkta fel och vilseledande information.

Att snus skulle innehålla 20 gånger mer nikotin än cigaretter är både fel och utan relevans. Snus innehåller i allmänhet inte mer nikotin än cigaretter. En normalprilla innehåller 8 mg nikotin och en cigarett i genomsnitt 12 mg nikotin. Nikotinupptaget från cigaretter är också snabbare än nikotinupptaget från snus. Även om vissa märken av snus emellanåt har en högre nikotinhalt än cigaretter så extraheras endast 20–30 procent av det totala innehållet. Det finns heller inga vetenskapliga slutsatser om att snus ger ett snabbare eller starkare beroende av nikotin än cigaretter.

Att snus är "cancerframkallande" är också felaktigt eftersom det inte stöds av forskning. Tvärtom togs den tidigare cancervarningen på svenska snusdosor bort 2001 efter att forskningsläget förbättrats. Karolinska Institutet har i en studie slagit fast att det saknas ett samband mellan snus och cancer i bukspottskörteln. Men en del gamla och dåligt utformade studier används fortfarande som källa på en del håll.

Snus ökar heller inte risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Det är sant att nikotin ger ett temporärt höjt blodtryck, precis som kaffe eller en joggingtur. Men lika lite som kaffe leder snus till potentiellt skadlig hypertoni, alltså varaktigt förhöjt blodtryck.

I Sverige bedöms dagligt bruk av snus av Socialstyrelsen sedan 2011 som en lägre risk för folkhälsan än rökning, alkohol, bristande motion och dåliga matvanor. Samma myndighet konstaterade redan 2005 att snus har bidragit till den låga rökningen i Sverige och därmed fungerat positivt för den svenska folkhälsan. Tillverkning av snus lyder under den svenska livsmedelslagen med låga gränsvärden för oönskade ämnen som finns i alla jordbruksprodukter.

Eftersom snus är förbjudet att sälja i Finland är det svårt för allmänheten att informera sig om kvaliteten på produkten. Till exempel skulle de dosor som beskrivs i artikeln vara olagliga att sälja i Sverige, eftersom alla dosor måste innehålla minst 20 portioner, bland annat just för att minska exponeringen mot unga.

Västra Nyland har hänvisat till Institutet för hälsa och välfärd THL. Det är sant att den myndigheten publicerar information om snus som inte alls motsvarar forskningsläget, och det kan vara svårt och tidsödande att läsa igenom de studier som myndigheter hänvisar till. Om inte journalister som har i uppdrag att kritiskt granska källor och forskning klarar det uppdraget, hur ska då läsare förväntas klara det?

Patrik Strömer, generalsekreterare, Svenska snustillverkarföreningen, Stockholm, Sverige

SVAR Institutet för hälsa och välfärd, THL, klassas som en vedertagen expertorganisation. Det är ett organ som samarbetar med ministerier i Finland och är en del av ett internationellt nätverk. Därför räknar vi med att den info som THL tillhandahåller är trovärdig.

Marina Holmberg, chefredaktör, Västra Nyland

Mer läsning