Svårt för lärarna få information om elevernas hälsa

Foto: Adobe Stock Photo/SPT Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Enligt lagen har skolan rätt att få ut information om elevernas hälsa från hälsovården, men det fungerar inte alltid i praktiken.

I september i fjol dog en pojke i en skola i Esbo efter att han hade genomfört konditionstestet Move under skolans gymnastiklektion. Kritik riktades då mot att det är svårt för lärarna att få informat...