Svårdefinierbart och symboliskt i Katarina Reuters målningarDe olika fåglar som återkommer i Katarina Reuters verk representerar vid första anblick sådant som dåliga nyheter, hopp, enslighet eller drömmar, men innebörden stannar inte vid det mest påtagliga och okomplicerade. Här Målningar från ett rum 5 (2020). Bild: Aukusti Heinonen

Katarina Reuter är en konstnär med sofistikerad sensibilitet och fenomenalt utvecklad yrkesskicklighet. I sin nya utställning skapar hon ett gränsland som inte avslöjar vad som existerar utanför dess utkanter.

I sin nya utställning som består av verk målade under de senaste två åren använder sig Katarina Reuter av väletablerade och dramatiska symboler av ett slag som i allmänhet är riskabelt territorium. Vi...