Svårare ta fall till högsta instans

Utbyggnaden av Fabriksudden i Hangö är ett av de fall där Högsta förvaltningsdomstolen gett sin syn på saken.Bild: Johanna Lindholm

Sedan årsskiftet behöver man tillstånd för att få överklaga beslut i bygg- och miljöärenden hos högsta förvaltningsdomstolen.