Svåra beslut väntar i Sjundeå

Svåra beslut. Jere Jantunen (Saml), Harri Myllyniemi (Gröna), Kari Vierinen (Saml), Heikki Leikola (Saml), Merja Laaksonen (SFP) och Harri Haanpää (Gröna) har stora beslut att fatta. Bild: Mira Strandberg

De förtroendevalda i Sjundeå har svåra beslut framför sig. Innan året är slut ska de fatta beslut om skolnätet i kommunen. Ett tiotal beslutsfattare deltog i en infokväll om problem med inomhusluften i tisdags.

Under kvällen presenterades läget med byggnaderna i Sjundeå och vad som hittills gjorts framför allt i kommunens skolor. Trots flera åtgärder återstår problem i flera byggnader och den stora frågan är nu hur mycket kommunen ska satsa på att reparera och hur mycket som ska byggas nytt.

Ett tiotal beslutsfattare deltog i informationskvällen för att höra om läget med kommunens fastigheter. Ingen av dem har några klara visioner för hur problemen ska lösas.

– Det här är en del av ett landsomfattande problem. Det är en mycket oklar helhet, ingen kan med hundra procents säkerhet säga vad som påverkar inomhusluften. För beslutsfattare i en liten kommun är det en verkligt svår sits, vi har otroligt stora beslut framför oss, sade Heikki Leikola (Saml).

– Men något måste göras eftersom folk lider av dålig inomhusluft.

Harri Haanpää (Gröna), tyckte att infokvällen gav en god överblick över vad som hittills gjorts i kommunen.

– Men det gav inte så mycket med tanke på framtiden.

– Mycket är oklart. Det enda vi vet med säkerhet är att det kommer att gå åt mycket pengar, säger Kari Vierinen (Saml) och efterlyser fördjupning och att man allvarligt överväger nya lösningar för hälsosamma byggnader.

Ren och skär politik

Innan året är slut är det meningen att beslutsfattarna ska fatta beslut om hur skolnätet i kommunen ska se ut. Alternativen är tre: renovera de gamla skolorna, renovera en del och bygga lite nytt eller bygga ett helt nytt skolcentrum.

Hur svårt blir beslutet?

– Det blir nog ren och skär politik. Alla alternativ är förknippade med starka politiska viljor och alla kan motiveras. Det finns olika åsikter till och med inom partierna, säger Leikola.

– Jag tycker vi måste hitta en gemensam politisk vilja i den här frågan, det är en så stor sak, även ekonomiskt. Jag hoppas att det inte blir någon omröstning med resultatet 14–13 för något av alternativen. Det som ska avgöra är befolkningsstrukturen, elevprognoserna och ekonomiska faktorer, säger Merja Laaksonen (SFP).

Men läget är inte heller enbart nattsvart.

– Eftersom vi antagligen ändå måste bygga nytt i någon form så kan vi också vända på steken och se läget som en möjlighet. Kan en skola vara något mer än bara en skola? säger Leikola.

Svenska skolan

Består av fyra delar, byggda 1960-talet, 1986, 2003, 2013.

Skolan har undersökts i flera repriser sedan 2003, då en asbestundersökning gjordes. År 2009 gjordes en värmefotografering, 2011 en enkät om inomhusluften, 2012 en fuktighetskartläggning och 2015 en analys av inomhusluften i södra delarna av byggnaden.

År 2017 byttes golvmaterialet i några klassrum efter att elever fått symptom på dålig inomhusluft. Mögelhundar undersökte skolan och FCG gjorde sin undersökning under sommaren. Innan skolstarten på hösten avlägsnades också de Toja-skivor som fanns i gymnastiksalens tak.

Hälsovårdarens rum är stängt på grund av problemen.

Nästa sommar åtgärdas en del av de mindre skadorna i den nyaste delen