Svår situation i kommunerna

Bild: VN-arkiv

Hur stora skolor behöver kommunerna i framtiden? Det är nu beslut ska fattas. Prognoserna visar att elevantalet sjunker men ingen kan säga hur det verkligen ser ut om 20-30 år.

I Sjundeå har kommunen bestämt att det ska byggas ett nytt skolcentrum där både finsk- och svenskspråkiga elever ska gå i skola i framtiden.Bakgrunden till att Sjundeå nu står i startgroparna för ett...