Svag tillväxt, brexit oroar

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Ekonomin växer, men bara blygsamt. Britternas EU-omröstning skapar ovisshet.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande mycket anspråkslösa. Det konstaterar Aktia i sin ekonomiska översikt som publicerades på måndagen. Finlands ekonomi växer med blygsamma 0,9 procent i år och tillväxten ökar marginellt till 1 procent år 2017. Aktia ser i alla fall litet ljusare på läget nu än man gjorde i vintras, då räknade banken med att ekonomin växer med bara 0,6 procent.

Någon klar vändning uppåt har inte skett, men inom vissa delar av ekonomin, bland annat byggandet och servicesektorn har förtroendet stärkts, noterar Aktia. Också investeringarna ser ut att ta fart efter en lång svacka.

Den privata konsumtionen har varit överraskande tålig, men eftersom sysselsättningen inte förbättras i nämnvärd utsträckning samtidigt som löneutvecklingen är måttlig under de närmaste åren ger konsumtionen bara ett moderat stöd för tillväxten, bedömer banken.

Finland har i alla fall kommit ur den tre år långa perioden med krympande ekonomi.

Men spåren kommer att märkas länge. Arbetslösheten har ändrat karaktär på ett oroväckande sätt, antalet långtidsarbetslösa ökar snabbt. Visserligen har arbetslösheten minskat en aning, från 9,4 till 9,3 procent, men en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, de har varit utan jobb i mer än ett år.

Den här negativa utvecklingen har varit snabb, år 2013 var andelen långtidsarbetslösa en fjärdedel. Långtidsarbetslösheten är ännu en gång det verkliga måttet på krisens omfattning, fastslår Aktias chefsekonom Heidi Schauman.

Den största osäkerheten förknippas nu med britternas EU-omröstning. Om britterna lämnar EU är det ett steg ut i det okända som skakar både EU:s och hela Europas grundvalar, varnar chefsekonomen.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning