Svag juridik

Attityderna har sin grogrund i broilerpolitikernas okunnighet om republikens historia och uppbyggnad.