Suppleanterna sviker samhällstekniska nämnden i Ingå

Trögt. Samhällstekniska nämndens ordförande Peter Siggberg har haft svårt att skrapa ihop tillräckligt med medlemmar till nämndens möten. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Samhällstekniska nämnden i Ingå var tvungen att gå hem med oförrättat ärende från sitt möte i tisdags. För få dök upp, så mötet blev inte beslutsfört.

Det är första gången nämnden fått dra in mötet helt och hållet. Däremot har nämnden flera gånger haft svårt att skrapa ihop ett tillräckligt antal närvarande. Fyra av nämndens sju medlemmar måste vara på plats för att mötet ska vara beslutsfört.

– Vi har flera gånger fått ringa till folk för att få suppleanter att komma på möten. Några gånger har det varit lite si och så men vi har alltid fått dit folk. Det här var första gången vi fick gå hem utan att behandla ärendena, säger nämndens ordförande Peter Siggberg (SFP).

Välj suppleanter noga

I tekniska nämnden sitter Bengt Jansén (Saml), Esko Juvonen (SDP), Fredrika Nyberg (SFP), Ingrid Träskman (SFP) och Karl Åberg (SFP). Vice ordförande är Ulla Vilén-Gunnarsson (Saml).

Enligt Siggberg är det inte de ordinarie medlemmarnas frånvaro som är problemet, utan stötestenen är suppleanterna.

– Vi har skriftligen meddelat att de ordinarie medlemmarna bör se till att suppleanterna faktiskt kommer på mötet. Nu finns det suppleanter som vägrar komma på möte, fast den ordinarie sköter sin uppgift och ber om det.

Att ibland ha förhinder är enligt Siggberg naturligt.

– Man måste få leva sitt liv också som nämndemedlem.

Jäv försvårar situationen

Lösningen på sikt är att se till att de personer som utnämns till suppleanter är sådana som verkligen förbinder sig vid uppdraget.

– Det gäller alla partier. Man måste vara mera noggrann då man väljer sina suppleanter och inte bara lägga dit ett namn. Inför kommunalvalet är det bra att komma ihåg att de som man sedan utser till suppleanter också är villiga att ställa upp på uppdraget.

Förutom att uteblivna suppleanter är ett praktiskt problem för nämnden försinkar det också kommunens verksamhet, eftersom besluten skjuts framåt. De ärenden som inte kunde tas upp i tisdags ska behandlas vid ett extra möte nästa tisdag.

Siggberg gruvar sig inför nämndens följande ordinarie möte där generalplanen för fastlandsområdet ska behandlas.

– Vi är så många markägare som måste jäva oss att vi kommer att behöva alla suppleanter för att bli beslutsföra. Vi har delat upp generalplanen i två delar för att underlätta situationen men jag är ändå rädd för att vi inte ska få ihop tillräckligt med medlemmar.