Styrelsen vill ändå renovera Wilhelmsdal – Robert Nyman lämnade avvikande åsikt

Kommunstyrelsen i Ingå ville annorlunda än kommundirektören – nu ska fullmäktige säga sista ordet om renoveringen av Wilhelmsdal.

På förslag av styrelseordförande Henrik Wickström (SFP) beslutade kommunstyrelsen i Ingå att föreslå för fullmäktige att Wilhelmsdal ändå renoveras. Beslutet gick tvärt emot kommundirektörens förslag,...