Styrelsen valde renoveringsgrupp

Kommunstyrelsen i Ingå har utsett representanter för en arbetsgrupp som ska planera renoveringen av Kyrkfjärdens skola.