Styrelsen utsåg representanter

På stadsstyrelsens möte i går utsågs stadens representanter till en stämma, ett parlament och en försvarskurs.

Stadsstyrelsen har utsett sin ordförande Anders Walls till sin representant vid Västra Nylands folkhögskolas samkommunstämma den 31 oktober.

Mikael Nylund blir Raseborgs representant vid den 138:e regionala landsförsvarskursen, med Isabella Alén som ersättare. Kursen hålls i Tusby i den 20–24 april 2020.

Mikael Nylund utsågs också att representera staden i Nylands landskapsparlament. Parlamentet ordnas den 19 november i regi av Nylands förbund och Kommunförbundet. Årets tema är "Klimatkrisen och de kommunala medlen i klimatarbetet".

Mer läsning