Styrelsen tar ställning till mindre nämnder

Skeptisk. – Om man är utanför de organ där besluten tas är det också lättare att opponera sig mot dem, poängterar Jouko Kavander.Bild: Arkiv

På måndag ska stadsstyrelsen i Hangö diskutera vad dess förslag till fullmäktigemötet i maj ska vara: Nio medlemmar i de kommunala nämnderna som i dag eller bara sju medlemmar framöver?