Styrelsen satte upp konkreta sparmål – bildningen drabbas fortfarande hårdast

Ingåstyrelsen gav i går de olika sektorerna konkreta sparmål i euro. Kravet på bildningssektorn lindrades något men det är fortfarande den sektor som ska spara mest.

Bildningssektorn i Ingå måste spara 350 000 euro nästa år. Det slog kommunstyrelsen fast vid sitt möte i måndags. Det betyder att bildningen fortfarande är den sektor som måste spara mest. Samhällstek...