Styrelsen minskade budgetöverskottet

Efter styrelsebehandlingen i tisdags minskade Ingås budgetöverskott med nästan 40 000 euro.