Styrelsen efterlyser ekonomiska krafttag

– Det uttrycktes en oro över den försämrade situationen. Speciellt på grund av att det är orsaker vi inte direkt kan påverka.

Det säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls efter att styrelsen tog del av stadens halvårsrapport i måndags.

Raseborgs stad ser ut att göra ett betydligt sämre resultat i år jämfört med budget och prognosen för första kvartalet.

Orsakerna ligger främst i dyrare specialiserad sjukvård och lägre skatteinkomster än vad man ännu under första halvåret kalkylerade med.

– Det är förargligt att vi drabbas av minskningar i skatteintäkterna. Tidigare har vi kunnat lita på att prognoserna håller. Men nu har det skett en miss. Till all lycka ser det ut att korrigeras nästa år, detta verkar vara fråga om en tillfällig svacka.

Walls konstaterar att vårdsidan är mer problematisk.

– Där får vi ta en diskussion med HNS. Det handlar om enskilda dyra fall men också om till exempel psykvården där kostnaderna inte hållit den nivå som förutspåddes. Och orsaker till överskridningen hittas säkert inom fler områden inom den specialiserade sjukvården, säger Walls.

Stadsstyrelsen gav tjänstemännen i uppgift att snarast möjligt vidta åtgärder för att förbättra ekonomin och hämta förslag på kostnadsminskningar till styrelsen.