Studerandeförbund kräver satsningar på ungas psykiska hälsa

Distansundervisningen och coronarestriktionerna riskerar att försämra de ungas psykiska hälsa. Bild: Jeanette Östman/SPT

Fyra studerandeförbund anser att de rådande coronarestriktionerna riskerar att försämra de ungas psykiska hälsa, vilket kan leda till problem senare.

Fyra studerandeförbund kräver ökade satsningar på ungas psykiska hälsa med anledning av coronaviruspandemin. Förbundet Finlands svenska skolungdomsförbund, Yrkesstuderandes förbund i Finland, Finlands...