Studerande vid Axxell får bättre möjlighet till YH-studier

Bild: VN-ARKIV

Utbildningsorganisationen Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet.

Samarbetet gör det möjligt för studerande vid Axxell att avlägga yrkeshögskolestudier, och innebär förbättrade möjligheter för fortsatta studier vid Novia. Det skriver Axxell i ett pressmeddelande på fredagen.

I praktiken innebär samarbetet att en studerande som följer en viss modell för en studiestig, där delar av studierna består av kurser vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia, kan anhålla om fortsatta studier vid Novia utan urvalsprov.

Axxell skriver i pressmeddelandet att man ser det som viktigt att stödja sina studerandes väg till vidare studier och att man planerar ytterligare insatser för att hjälpa dem vidare till tredje stadiets utbildningar.

Ungefär var tredje studerande i slutskedet av sina studier vid Axxell överväger fortsatta studier visar utvärderingar som Axxell gjort.

I Raseborg

Byggmästare (YH).

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik.

Agrolog (YH).

Skogsbruksingenjör (YH).

Åbo

Sjukskötare (YH).

Hälsovårdare (YH).

Tradenom (YH).

Sjökapten (YH).

Mer läsning