Studentbetygets ökade betydelse får många att försöka höja vitsorden

Oberoende av coronaviruset konstaterar Esbjörn Hägerstedt att det finns flera incitament för att välja att skriva om studentprov. Bild: VN-arkiv

Flera än vanligt skriver om studentprov den här hösten. I Västnyland ses studentprovets ökade betydelse i jakten på en studieplats som en möjlig orsak.

Studentexamensnämndens preliminära statistik för höstens studentskrivningar visar att fler examinander skriver om prov den här hösten än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samtidigt har antalet examinan...