Strul med skjutsar förlänger dagen

Lång väntan. Aleksi Mälkki måste vänta på skolskjutsen hemåt i en timme två dagar i veckan. Syster Kaisa, som slutar senare än Aleksi, behöver inte vänta. Bild: Mira Strandberg

Sjundeås medlemskap i Helsingforsregionens trafik har inneburit ändringar i skolskjutsarna. Vissa elever är tvungna att vänta en timme på skjutsen efter skoldagen två gånger i veckan.

Aleksi Mälkki i Sjundeå började i Aleksis Kiven koulu i höst. För honom innebar skolstarten också skolskjuts, eftersom hans familj bor tre kilometer norr om kyrkbyn. Till föräldrarnas stora överraskning har skjutsarna inte löpt så smidigt som tidigare år med storasyster Kaisa. Vissa dagar börjar hans skoldag redan klockan 7, då skjutsen kommer efter honom till skolan som börjar klockan åtta. Två dagar i veckan blir också hemfärden fördröjd, eftersom ingen skolskjuts ordnas för de elever som slutar 12.30.

– Det kom som en överraskning, Aleksi måste vänta 55 minuter på skolskjutsen på måndagar och onsdagar. Det blir en ganska lång skoldag för honom. Det är redan ett stort steg att börja skolan, säger Aleksis mamma Tanja Hankimo.

– Jag ringde till kommunen men fick ingen förklaring. Så jag ordnade i stället så att jag kan hämta honom själv från skolan de dagar skjutsen fördröjs. Det går eftersom jag kan jobba hemma.

Linjerna läggs om

Enligt rektor Pauliina Smolander beror ändringen på att Sjundeå anslutit sig till Helsingforsregionens trafik (HRT). Också kommunens egna Nyckellinjer blir en del av HRT:s nätverk, vilket innebär att tidtabellerna och linjerna har setts över. De nya linjerna har fått nummer och syns i HRT:s ruttguide.

Enligt ett svar Hankimo fått av bildningsdirektör Jukka Pietinen informerades skolorna om de ändrade tidtabellerna och uppmanades beakta dem vid upplägget av skolans schema. På grund av detaljer i schemaläggningen får enstaka elever ändå enligt Pietinen vänta längre på skolskjutsen vissa dagar.

– Det som irriterar mig allra mest är att skolorna inte har informerat oss ordentligt om det här i förväg. Det skulle de ha kunnat göra, säger Hankimo.

De elever som måste vänta på sin skolskjuts får möjlighet att delta i ledd hobbyverksamhet gratis. Vill eleverna inte delta i någon klubb övervakas de ändå av skolans personal för att trygga säkerheten. Klubbutbudet har ännu inte klarnat, eftersom lärarna enligt Smolander inte hunnit planera klubbverksamheten innan läsåret började. Klubbverksamheten startade därför inte genast i början av terminen.

Enligt svaret av Pietinen övervakas de som väntar på sin skolskjuts ändå för att trygga säkerheten.

Inte bättre i grannkommunen

Också Kyrkslätt har haft stora problem med skolskjutsarna, speciellt under de första skoldagarna. Där är det en av trafikanterna som haft problem, och det företaget har hand om nästan alla avtalslinjer.

Kommunen har fått ta emot mycket feedback av föräldrarna, vars barn inte alls kommit till skolan eller att skjutsen kommit så sent att föräldrarna hunnit köra barnen tills skolan.

– Situationen är mycket allvarlig, speciellt då det i många fall är fråga om förstaklassare som har inlett sin skolgång. Skolskjutsen är en väldigt viktig del när det gäller tryggheten i skolgången, säger Tiina Koivisto som är administrativ direktör för utbildningsväsendet i Kyrkslätt.

Situationen reddes upp för en vecka sedan då tidtabellerna ändrades.

Kyrkslätt konkurrensutsatte skolskjutarna i våras. Skolskjutsarna sköts på 34 linjer av vilka företaget First Profit från Helsingfors sköter 27 linjer.

Redan under första skolveckan märkte man att företaget inte har uppdaterad kunskap om skolornas scheman. Därför har en del elever hämtats en timme för tidigt eller en timme för sent. De scheman som skickades i samband med konkurrensutsättningen har i vissa fall ändrats och den vetskapen har inte nått bildnings- och fritidsverksamhetens administration.

Redan några felaktiga tider kan medföra en fördröjning av tiotals barns skolväg.

Förra veckan har skolskjutsarna enligt kommunen fungerat hyfsat. Koivisto erkänner att det ännu finns problem i skolskjutsarna.

– Situationen har förbättrats och det har kommit mycket mindre feedback till kommunen.

Kyrkslätt ordnar skolskjuts för över 1 300 skolelever av vilka 330 använder avtalade taxiskjutsar. Resten av eleverna åker med HRT bussar.

Mer läsning