Strömbergs segertid får större synlighet

Minnesmärket ska flyttas till andra sidan grusgången och blir på så sätt lättare att ta del av för förbipasserande. Bild: Lina Enlund

Den som rör sig längs Västvallen i Ekenäs undrar kanske varför minnesmärket över OS-guldmedaljören Thorvald Strömberg är uppgrävt. Det ska flyttas några meter för att komma mer till sin rätt.

Kanotklubben Wågen riktade på hösten en skrivelse till stadsstyrelsen i Raseborg och bad att det av konstnären Ron Nordström skapade minnesmärket skulle få en bättre och synligare plats i parken. Styrelsen gav parkavdelningen i uppdrag att flytta på minnesmärket till andra sidan gångstigen vid stranden.

Parkavdelningen har förberett flytten de senaste dagarna.

– Flytten av minnesmärket ska vara klart inom de närmaste veckorna, säger trädgårdsmästare Joakim Mäkelä.

Minnesmärket flyttas cirka fyra meter till den andra sidan av grusgången.

Det betyder att man nu kan se minnesmärket, som ju är Strömbergs segertid på OS-sträckan 10 000 meter i Helsingfors 1952 i metall, från rätt håll. Talet ska läsas från havssidan. Idén är att siffrorna blickar ut mot sjön, mot skärgården, därifrån de duktiga Wågen-kanotisterna kom.

Konstnären kommer också att utforma en lite större och tydligare infotavla till monumentet.

Wågen deltar i sommar i firandet av Finlands 100-års jubileum genom att den första helgen i juli hålla ett seminarium som riktar strålkastarljuset på Strömbergs idrottsliga gärning. Återinvigningen av minnesmärket som restes 2012 sker samma dag. Följande dag, söndagen den 2 juli paddlas det populära loppet Gullö runt för fyrtionde gången.

Tanken är att skapa en helg som tar fasta på paddlingens historia och betydelse för trakten, samtidigt som det ger dagens kanotister tillfälle att umgås.