Stränga regler för personer över 70 år när regeringen informerade om coronaläget

Regeringen säger till på skarpen. 70 år fyllda och äldre ska hållas hemma. Bild: Mostphotos

Vårdpersonalen och den äldre befolkningen står i centrum när Finland försöker bekämpa coronavirusepidemin.

På torsdag förmiddag kände Institutet för hälsa och välfärd (THL) till 359 konstaterade fall av coronavirus i Finland. På grund av ändrade testningsförfaranden kan siffran smittade de facto ligga på en mycket högre nivå.

Nu när regeringen infört undantagsförhållanden har man också gått in för att kontinuerligt ordna regeringsinformation om coronaläget.

På torsdagen framhöll både social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) vikten av att följda regeringens uppmaningar, speciellt när det gäller personer över 70 år.

– Smittorisken höjs i folksamlingar och vid social kontakt. Alla kan få smittan och alla kan sprida den. En person som blivit smittad kan ha väldigt milda symtom men ändå smitta många andra, säger Pekonen.

Social- och hälsovårdsministern betonar att det är viktigt att skydda såväl riskgrupper som personalen inom hälsovården som har kontakt och vårdar sagda grupper.

Statsminister Sanna Marin (SDP) gav stränga uppmaningar till den äldre befolkningen att stanna hemma. Också unga bör inse att vi ska undvika fysiska sociala kontakter. Bild: Niklas Tallqvist

Statsminister Sanna Marin (SDP) är klar och tydlig i sin kommunikation om att alla ska undvika större grupper.

– Nu måste vi undvika sociala kontakter. Det betyder att barn och unga till exempel inte ska samlas ute och spela boll. På offentliga platser är det ju förbjudet att samlas i större grupper nu, men på andra ställen är det också viktigt att undvika större samlingar.

Alla måste undvika sociala kontakter. Det betyder att barn och unga till exempel inte ska samlas ute och spela boll. Bild: Mostphotos

Beredskapen på en eventuell virusepidemi startade inom den finska hälso- och sjukvården redan för flera veckor sedan. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru säger att man nu jobbar med att höja vårdkapaciteten, både inom den offentliga och privata sektorn.

– Det gäller såväl arbetskraften som apparater, hjälpmedel och utrymmen.

I samband med att beredskapslagen tillämpas har det blivit möjligt att lättare flytta vårdare och apparatur dit de mest behövs. Kiuru erkänner ändå att en vårdare fungerar effektivast i en miljö hen är van att jobba i.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att informera vårdproducenterna om undantagsförfarandena på fredagen.

Åldringarna måste stanna hemma

På måndagen gick statsrådet ut med uppmaningen om att alla finländare som är över 70 år ska skydda sig själva genom att undvika all onödig social kontakt. Det betyder att äldre personer ska sätta sig själv i karantänliknande omständigheter.

Under veckan har rollerna hos föräldrar och barn kastats om, när vuxna barn strängt uppmanat sina äldre föräldrar att stanna hemma i stället för att ränna runt på stan. Minister Kiuru är lika sträng när hon upprepar att personer över 70 år bör undvika kontakt med andra människor.

Om det ändå kommer akuta behov att gå till exempelvis apoteket eller en vårdcentral, är viktigt att skydda sig själv och andra genom att inte ta fysisk kontakt och hålla säkerhetsavstånd.

Kiuru säger också att det är centralt att skydda personer inom hemvården. Det görs bäst genom att se till att samma vårdare i mån av möjlighet besöker samma kunder. Vårdarna ska också ha andningsskydd under besöken.

– Äldreomsorgens personal är i en vital ställning. Vi kommer att ge separata instruktioner till hemvården, säger Kiuru.

Kommunerna kommer också att få instruktioner om att upprätta journummer dit personer över 70 år kan ringa för att få instruktioner och hjälp. Det kan till exempel handla om hjälp med att gå till apoteket eller butiken för personer som inte hör till hemvården.

Måste du röra dig hemifrån?

När besöken till både sjukhus och vårdinrättningar nu är förbjudna, säger Kiuru att det är oerhört viktigt att komma ihåg sina närstående genom telefonsamtal eller via olika tekniska lösningar.

– Vi måste till varje pris se till att människor inte känner sig ensamma.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila uppmanar den yngre befolkningen att fundera över tre saker när de rör sig hemifrån:

– För det första: är det absolut nödvändigt att delta i ett evenemang eller röra sig någonstans? Om det är nödvändigt; hurdana utrymmen kommer man att befinna sig i, finns det utrymme att undvika kontakt? Och till sist: är det hygieniskt?

Hon betonar ännu:

– Det här är speciellt viktigt att tänka på för personer i riskgrupper, men också för alla andra. Det här måste man genuint fundera på.

Finland har för tillfället 359 konstaterade fall av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset.

Det finns inga klara uppskattningar om hur länge epidemin kommer att pågå, men det handlar om månader.

Finlands coronafall är fördelade på alla utom tre sjukvårdsdistrikt. De flesta fallen finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Under tio personer intensivvårdas för coronaviruset i Finland för tillfället.

För tillfället koncentreras coronatestningen till sjukvårdspersonal och personer inom riskgrupperna med tydliga symtom.

Fram till torsdag förmiddag hade cirka 3 000 coronatest gjorts i Finland. Det finns en kapacitet att testa 1 500 personer per dygn. Under onsdagen utfördes 1 100 tester.

De internationella dödsfallen som kopplas till coronaviruset har alla inträffat hos personer som varit över 40 år, de flesta fallen hos personer över 70 år.

Källa: THLS:s direktör Mika Salminen

Mer läsning