Strandell till Frankrike

Det statliga bolaget Cinia Group som lagt datakabeln utanför Hangö mellan Tyskland och Helsingfors ordnar en studie- och seminarieresa till Frankrike i slutet av juni.

I slutet av juni står nämligen Hangöförgreningen till datasjökabeln klar och börjar lastas på fartyg.

Medbjudna på resan är bland annat styrelsemedlemmarna i bolaget C-Fiber Hangö, det regionala bolag som ska driva den lokala förgreningen av datakabeln till Hangö.

Resan går till Calais där kabeln byggts av företaget Alcatel Submarine Networks.

Stadsstyrelsen har godkänt att stadsdirektör Denis Strandell deltar i resan. Kostnaderna är cirka 600 euro. Resan är en bra möjlighet för Hangö och Västnyland att diskutera framtida datacentraler med branschfolk.

Mer läsning