Strandell hoppas krantillverkningen kan fortsätta i Hangö

Stor arbetsgivare. Levator har haft det kämpigt redan en längre tid, och nu verkar konkurs vara enda utvägen. Bild: Christoffer Holm

Levator, med 50-60 anställda, ansöker om konkurs. Både vd:n och stadsdirektören i Hangö hoppas att bolaget som helhet kan få en fortsättning.

I början av året ansökte Levator om företagssanering i Egentliga Finlands tingsrätt. Processen har dock tagit längre tid än beräknat, vilket gjort att det ekonomiska läget hann förvärras under processens gång. Bland annat drog sig en stor kund ur ett projekt på grund av den osäkra ekonomin och till slut var alternativen få:

– Det är med tungt hjärta jag meddelar att bolaget sig ur företagssaneringen och i stället lämnat in en ansökan om konkurs till Egentliga Finlands tingsrätt, skriver Petri Metsola i pressmeddelandet, som skickades ut i fredags på eftermiddagen.

Osäker framtid

Skattemyndligheterna var en part som motsatte sig en företagssanering, och såg hellre konkurs som ett alternativ.

Levator har tilldelats en konkursförvaltare av Egentliga Finlands tingsrätt, som Levator godkänt.

– Personligen hoppas jag att man skulle lyckas sälja konkursboet som en helhet, annars splittras och sprids helheten, säger Metsola och menar att det då finns sämre förutsättningar ifall någon skulle vilja fortsätta med verksamheten.

Själv är han i det här skedet inte intresserad av att fortsätta med ett nytt bolag:

– Hela processen har varit så tung att det inte finns krafter till det. Dessutom har vi som ägare redan stött verksamheten i den utsträckning det varit möjligt, säger Metsola.

Personalen övergår i konkursboet och det blir konkursförvaltarens sak att fatta beslut om deras framtida anställningsförhållanden. En del av Levators personal har varit permitterad sen i somras.

Det är Konecranes som äger fastigheterna ute på Koppnäsudden. Metsola kan inte säga vilka förutsättningar det finns för verksamheten att fortsätta:

– Förstås krävs det ett kontrakt med Konecranes. Men själva platsen finns ju kvar.

Levator tillverkar tunga metallkonstruktioner.

Bolaget sysselsätter mellan 50 och 60 personer i Hangö.

För stadsdirektör Denis Strandell kom inte beskedet som någon överraskning eftersom bolaget hela tiden fört en öppen dialog.

– För Levators och personalens del är situationen ytterst tråkig.

Han säger att det alltid är ledsamt när en betydande arbetsgivare som verkat länge i staden, om än i olika skepnader, tvingas lägga ned.

– I det här fallet hade en skuldsanering varit mycket bättre.

Projektbaserad verksamhet är sårbar

Strandell säger att det sorgligaste är att konkursansökan kunnat undvikas om inte skattemyndigheterna yrkat på konkurs.

En annan tråkig sak i sammanhanget är att skulderna inte berott på direkt olönsamhet, utan att de uppstått på grund av verksamhetens projektbaserade natur.

– Att hantera så stora projekt som Levator gjort, innebär att ekonomin i något skede blir sårbar. Blir det en tillräckligt lång paus mellan projekten, kan det hända att företaget hamnar på obestånd. Dessutom är det krävande att driva en verksamhet där personalbehovet pendlar mellan säg 40-400 personer.

Hoppas på fortsättning

Han hoppas att konkursförvaltaren snabbt kan hitta en köpare som är beredd att ta över verksamheten som helhet.

– Det skulle vara betydligt bättre för personalen och för staden. I och för sig är sysselsättningsläget betydligt bättre än det varit under de senaste fem åren, men frågan är hur många jobb som kräver den branschspecifika kunskap som Levators personal har. Ur den synpunkten skulle det vara bättre om verksamheten fortsatte enligt samma modell.

Strandell säger att aktörer inom branschen förmodligen har ganska bra intern koll på vem som kunde tänkas vara en seriös efterträdare.

– Här har staden inte det nätverk som behövs för att leta efter möjliga företag. Men välkomnar naturligtvis alla som visar intresse för en fortsatt verksamhet.