Strama tyglar för vårdbudget

Mest. Den enskilt största posten i budgeten står specialistvården för. Den beräknas sluka 40 av inalles 107 miljoner euro nästa år, vilket är ungefär på samma nivå som i år. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Social- och hälsovårdssektorn i Raseborg har inlett arbetet med att göra upp en budget för år 2020 och en ekonomiplan för 2021–2022.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg möttes i torsdags för att diskutera sektorns budgetramar för nästa år, samt en ekonomiplan för åren 2021–2022.Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg konst...